Laban ka?

Posted on Oct 5, 2006  |   1371 views  

Dahil sa kamao ko nakasalalay ang dangal ng aking pagka Pilipino!

Philippines

MediumPhotography, Colour

Related Issues Culture

Rate this (0 Ratings)
More from jose aurelio r. lozano
View portfolio